Skip to content

Stichting Dutch Operation Hernia

ANBI gegevens

 • Naam: Stichting Dutch Operation Hernia
 • Website: www.operationhernia.nl
 • RSIN: 857543301
 • Contact:
  Postadres: Koningsvaren 31, 1391AD, Abcoude
 • Doelstelling van Stichting Dutch Operation Hernia:
  Mission Statement: “Operation Hernia is committed to providing high quality surgery at minimal costs to patients that otherwise would not receive it.”
 • Bestuur:
  Maarten Simons, voorzitter
  Frank Garssen, secretaris
  Djemila Boerma, penningmeester
  Nanette van Geloven, lid
  Eddy Hendriks, lid
 • Beleidsplan Stichting Dutch Operation Hernia
 • Verslag van de missies is te lezen op www.operationhernia.nl
 • Beloningsbeleid:
  De bestuurders en andere missieleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten van de reis worden vergoed voor het deel waar sponsoring voor gevonden kan worden (bijvoorbeeld ticketkosten).
 • Financiële verantwoording:
  De jaarrekening (met toelichting op inkomsten en uitgaven) wordt gepubliceerd op de website na goedkeuring door het bestuur van de Stichting Dutch Operation Hernia